Perde ve Temel Yalıtımı

Perde ve Temel Yalıtımı

Temel çevresinde yapılacak drenaj uygulamaları ancak yeraltı suyunun basıncını düşürmede etkili olur; betonun su geçirimsizlik katkıları ile hazırlanması ise tam bir su yalıtımı sağlamaz. Yalıtılmamış yüzeylerden betonarmenin bünyesine girecek su, donatılarda korozyona neden olarak yapının ömrünü kısaltacak sonuçlar doğurur. İç mekanlarda oluşacak rutubet, aynı zamanda yaşam konforunu da olumsuz yönde etkiler.

Polimer esaslı bitüm modifiyeli su yalıtım ürünleri ile aşağıda anlatıldığı şekilde dışarıdan bohçalama yöntemiyle yapılacak bir su yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların önlenmesini sağlayacaktır.

Soru yanıtı.

Soru yanıtı.

Soru yanıtı.

Hizmet Detayları

Yüzey hazırlığı

Kusursuz bir perde temel yalıtım uygulaması için,  öncelikli olarak uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyici kalıp yağı, çimento artığı vb. kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeylerin uygulama öncesinde dona maruz kalmadığından emin olunmalıdır.

90 derecelik İç ve dış köşelerin yuvarlatılması yalıtımın devamlılığı, kırılganlığını önlemek açısından önem arz etmektedir. Buralar  elastik, sızdırmaz, çatlamaz, yapışma mukavemeti yüksek çimento esaslı THERMONEM MS 66 TAMİR HARCI ile pahlanmalıdır.

Tij demirleri sıfır noktasından kesilerek üzerleri ve beton yüzeylerde ortaya çıkan segregasyonlar THERMONEM MS 66 TAMİR HARCI  ile sıvanarak tamir edilip yüzeyler yalıtıma hazır hale getirilmelidir.

Hizmet Detayları

Yalıtım katmanı uygulaması

Beton yüzeydeki mevcut toz tabakasını yüzeye yapıştırarak tozsuz bir yüzeye yalıtım tabakasının uygulanabilmesi için, konsantre durumdaki THERMONEM UNIVERSAL ASTAR 1/7 oranında sulandırılarak tüm beton yüzeye sürülerek astarlama işlemi yapılır.

 Bu işlemden sonra astarın kuruması için 4 saat kadar beklenir. THERMONEM MS 88 Polimer Esaslı Bitüm Modifiyeli Su Yalıtım Ürünü Gro betonun temelin dışında kalan kısmından başlayarak temel ve perde duvar kısımlarını kapsayacak şekilde en az 2 kat olarak, gözenek ve boşluk kalmayacak şekilde uygulanarak işlem bitirilir.

Hizmet Detayları

Koruma katmanı uygulaması

Yalıtım uygulaması yapılmış yüzeylerin toprak dolgusu sebebiyle zarar görmelerini engellemek amacıyla yüzeyler mantar örtü veya ekstrüde polistren ısı yalıtım levhaları ile korunmalıdır.